Dispoziční řešení základních typů saun 

16.12.2022

Jedním z klíčových aspektů při výběru typu privátní sauny je kromě vlastní preference také to, jak velký prostor máme k dispozici. Každý typ sauny totiž disponuje trochu jinými požadavky na velikost prostoru, a proto je důležité mít je na paměti.

Finské sauny

Sauny se staví pokud možno co nejmenší s ohledem na počet osob, které ji budou nejčastěji využívat a také na to, zda se budou osoby saunovat vsedě nebo vleže. Ideální výška sauny je 200 - 210 cm, minimální světlá výška je dána bezpečnostními vzdálenostmi kamen, většinou tedy 190 cm. Pro jednu osobu je třeba počítat zhruba 70 cm šířky sauny. Nejčastější hloubka lavic je 50 cm (vhodné pro sezení) a 60 cm (vhodné pro ležení). Minimální rozměr sauny je těžké určit, jelikož vstupuje do hry více faktorů - velikost osob, požadovaný komfort, umístění dveří apod. Nebývá však problém saunu vestavět i do prostoru o rozměru 150 x 120 cm. Pro orientační představu - rozměr sauny 200 x 200 cm je vhodný pro 4 - 5 osob. Rozměry kolem 250 x 200 a vyšší jsou většinou vhodné spíše pro komerční využití.

Infrasauny

Infrasauna má na rozdíl od finské sauny mnohem benevolentnější požadavky, co se prostoru týče. Pro jednu osobu postačí půdorysný rozměr cca 100x100 cm, pro dvě osoby pak 150x100 cm. V domácí infrasauně bývá standardně jen jedna úroveň lavice. Uživatelé většinou sedí, což je dáno rozmístěním zářičů, které se volí tak, aby jejich záření pokrývalo co největší plochu těla. V ideálním případě by každá osoba měla mít tři infrazářiče. Jeden za zády, ideálně s ergonomickou opěrkou, druhý pod koleny a třetí buď ze strany, nebo zepředu.

Infrasauny jsou mnohem méně náročné na prostor.

Kombinované sauny

Dispozice kombinovaných saun se nijak zvlášť neliší od klasické finské sauny. Vždy jsou součástí elektrická kamna, tudíž je žádoucí mít v sauně alespoň dvě úrovně lavic. U BIO saun, tedy kamen s výparníkem, je třeba počítat s faktem, že tato kamna jsou zpravidla o něco větší než klasická varianta a je tedy potřeba o něco více místa na jejich umístění. U hybridní sauny (kombinace finské sauny a infrasauny) se klade důraz na to, aby se v sauně našlo nejvhodnější místo, kam umístit zářiče, což ve většině případů bývá u nejvyšší lavice.

Venkovní sauny 

Jelikož se venkovní saunové domky umísťují nejčastěji na zahradu či terasu, nebýváme většinou tolik svázání prostorem jako v interiéru. Někdy se však může stát, že i u venkovní sauny omezený prostor máme, a proto je dobré mít na paměti, že venkovní sauna má minimálně dvojnásobně silnou konstrukci oproti saunám vnitřním, jelikož musí odolávat povětrnostním vlivům. S ohledem na tento fakt lze předpokládat, že venkovní sauna by měla mít vnější rozměr alespoň 200 x 150 cm. Nejčastější rozměry venkovních saun se pohybují od tohoto rozměru až po 300 x 200 cm, což většinou dostačuje k tomu, aby si v sauně pohodlně lehla celá rodina.