Cirkulace vzduchu v sauně

30.05.2023

Když si představíme tradiční saunu, pravděpodobně si vybavíme horký a suchý prostor, plný vůně dřeva. Saunování je oblíbenou relaxační aktivitou s mnoha zdravotními výhodami, avšak správná cirkulace vzduchu v sauně je klíčovým faktorem pro dosažení optimálního a bezpečného saunovacího prostředí.

Proč je cirkulace vzduchu v sauně důležitá?

  1. Zajištění čerstvého vzduchu: Při saunování se vytváří vysoká teplota a pára, což může vytvářet dusné a zápachem nasycené prostředí. Zajištění cirkulace vzduchu umožňuje přísun čerstvého vzduchu, který pomáhá udržovat příjemné a zdravé prostředí v sauně.
  2. Rozptylování tepla: Správná cirkulace vzduchu v sauně pomáhá rovnoměrně rozptylovat teplo. To znamená, že teplý vzduch se nekumuluje na jednom místě, což by mohlo vést k nepříjemnému pocitu nebo dokonce popáleninám. Rovnoměrné rozptylování tepla umožňuje příjemnější a bezpečnější saunování.
  3. Zajištění zdravého prostředí: Kvalitní cirkulace vzduchu v sauně je důležitá pro zajištění zdravého prostředí. Pomáhá odstraňovat škodlivé látky, jako jsou těkavé organické sloučeniny (VOC) a zplodiny spalování, které mohou být přítomny ve vzduchu. To snižuje riziko jejich inhalace a přispívá k lepšímu zdravotnímu stavu uživatelů sauny.
  4. Komfort a relaxace: Správná cirkulace vzduchu v sauně přispívá k celkovému komfortu a relaxaci. Dobře proudící vzduch pomáhá udržovat optimální teplotu a vlhkost v prostoru, což umožňuje pohodlně se saunovat a plně si užít prospěchů tohoto relaxačního rituálu. Příjemné prostředí podporuje relaxaci těla i mysli.

Ideální umístění přívodu a odvodu vzduchu v sauně

Přívod čerstvého vzduchu

Přívod vzduchu otvorem za kamny. Otvor umístěte cca 10 cm od země a zakryjte jej z prostoru sauny dřevěnou ventilační mřížkou. Z vnější strany můžete použít ventilační mřížku nejen dřevěnou, ale i z jiných materiálů (např. hliník nebo plast). 

Přívod vzduchu pod křídlem dveří. Pokud se jedná o malou až středně velkou saunu s elektrickými kamny, můžete si vystačit s drobnou několikacentimetrovou mezerou pod křídlem dveří. V takovém případě je zapotřebí, aby kamna byla umístěna ideálně co nejblíže dveřím. Tato varianta se využívá zejména v případech, kdy je čelní stěna sauny prosklená. 

V případě, že se jedná o kamna na tuhá paliva, je zajištění přívodu vzduchu o něco komplikovanější. V takovém případě je třeba přivést čerstvý vzduch přímo z exteriéru. Pro tyto účely se používají HT trubky, jejichž jeden konec ústí v exteriéru a druhý konec přímo pod kamny. Trubka je vedena pod podlahou v sauně.

Ukázka rozmístění přívodu a odvodu vzduchu

Odvod vzduchu ze sauny

Odvod vzduchu ze sauny by měl být umístěn pokud možno co nejdál od přívodu. Nejideálnějším řešením je umístění na zadní stěně ve výšce přibližně 100 cm od země, tedy těsně nad horní úrovní lavice. S umístěním odvodu vzduchu je třeba počítat již při stavbě konstrukce sauny. Dvěma konstrukčními hranoly s roztečí zhruba 10 cm je třeba vyhraničit prostor, kterým bude vzduch ze sauny proudit do prostoru nad saunou. Není třeba do konstrukce umisťovat žádné trubky, vzduch bude proudit svévolně na základě fyzikálních zákonů. Otvor v sauně se následně zakryje posuvným ventilačním šuplíkem nebo diskem, díky kterému bude následně možné odvod během saunování regulovat. Vzduch, který se dostane do prostoru mezi strop sauny a strop místnosti, je zapotřebí nasměrovat zpět do interiéru dalším otvorem, který bude následně opět zakryt ventilační mřížkou. Vzduch ze sauny, který bude proudit zpět do interiéru, je suchý a jeho teplota je okolo 30 °C. 

V případě, že se jedná o designovou saunu a ventilační šuplík by neměl být vidět, je možné jej umístit i pod lavici a ponechat jej otevřený. Ve většině případů bude tato varianta dostatečná, ale je třeba počítat s tím, že eventuální přístup k němu bude jen velmi omezený. 

Občas se můžeme setkat i s variantou, kdy je ventilační disk umístěn ve stropě sauny, odkud proudí přímo do prostoru nad saunou. Tato varianta je sice dostačující, ale není ideální, protože ze sauny odchází nejteplejší vzduch. 

U venkovních saun je situace o poznání komplikovanější. Zde platí jednoduché pravidlo – pokud je možné vzduch ze sauny nasměrovat do interiéru, udělejme to. Jedná se o případy, kdy je součástí venkovní sauny také vnitřní odpočívárna, nebo třeba sprcha. Pokud se jedná o samostatnou venkovní saunu a není jiná možnost než vzduch ze sauny pustit do exteriéru, je třeba zajistit, aby se v místě odvodu vzduchu netvořil kondenzát.