Elektrická kamna s regulací nebo s ovládáním na plášti?

09.09.2022

Spousta budoucích majitelů privátních saun si klade stejnou otázku: vystačím si s elektrickými saunovými kamny, které se ovládají přímo na plášti pomocí dvou otočných knoflíků, nebo bych měl raději investovat do externí regulace? Odpověď není tak jednoduchá, jak by se mohlo zdát a jak už to tak bývá, pro každého bude správná odpověď jiná. V tomto článku si upřesníme, čím je která varianta specifická a podle čeho se rozhodovat.

Kamna s ovládáním na plášti

Saunová elektrická kamna s ovládáním na plášti mají zpravidla ve spodní části umístěny dva otočné knoflíky. Jeden z nich je časovač, na kterém lze nastavit odložený start, tedy čas do doby, od které se mají kamna začít nahřívat, a dobu provozu. Druhým otočným ovládáním je termostat, kterým se reguluje teplota v sauně. Je ovšem třeba mít na paměti, že teplotní čidlo spolu s pojistkou přehřátí jsou umístěny vně kamen, což je důvod, proč saunové topidlo nemá žádná relevantní data o tom, jaká je aktuální teplota v sauně. Z toho vyplývá, že na saunovém topidle s ovládáním na plášti nelze nastavit konkrétní teplotu v sauně, ale lze pouze regulovat výkon kamen na přednastavené škále od minimální po maximální. 

Jaká je tedy maximální dosažitelná teplota v sauně s kamny s ovládáním na plášti? Přesnou teplotu bohužel nelze určit, protože do hry vstupuje více faktorů, a to například objem potírny, použitá izolace a teplota v místnosti před započetím nahřívání sauny. Obecně lze ale říci, že pokud je výkon kamen dobře dimenzován vůči velikosti sauny, saunová místnost je dostatečně izolována a je umístěna v temperovaném interiéru, může maximální teplota v sauně dosáhnout zhruba 85 - 90 °C, a to zejména z bezpečnostních důvodů. Pokud se ovšem sauna nachází v exteriéru, pak je třeba počítat s tím, že v zimních měsících se bude maximální dosažitelná teplota snižovat spolu s ohledem na nízkou venkovní teplotou.

Kamna s ovládáním na plášti zvládnou saunu vytopit na maximálně 85 - 90 °C.

85 - 90 °C. Není to málo? 

Jak pro koho. Většina Finů tuto teplotu vnímá jako ideální pro saunování, a to i vzhledem k tomu, že jsou zvyklí častěji polévat kamna a tím zvyšovat vlhkost v sauně a zároveň i pocitovou teplotu. Zcela jistě je ale v našich končinách významná část uživatelů, která tuto teplotu vnímá jako nedostatečnou. Pro takové uživatele pak kamna do sauny s ovládáním na plášti nebudou vhodnou variantou.

Kamna s externí regulací

Jak už název napovídá, jedná se o kamna, která na sobě nemají žádné ovládání, ale je zapotřebí k nim pořídit externí řídící jednotku neboli regulaci. Řídící jednotka se skládá z několika částí, mezi které patří silová část, do které se zapojuje přívodní kabel z rozvaděče, dále pak ovládací panel a hlavně externí teplotní čidlo s pojistkou přehřátí, které se umístí v souladu s manuálem výrobce. Teplotní čidlo detekuje přesnou teplotu v místě umístění a na ovládacím panelu si lze nastavit konkrétní teplotu, na kterou by se měla sauna vyhřát, přičemž maximální hodnota standardně bývá nastavena na 110 °C. Z uvedeného vyplývá, že kromě vyloučení rizika, že nedosáhnete požadované teploty v sauně, externí regulace umožňuje mnohem vyšší komfort při ovládání sauny

Není externí regulace drahá?

Opět je to na zvážení každého, nicméně my jsme názoru, že nikoliv. Pokud si uvědomíme, že kamna bez ovládání na plášti jsou zhruba o dva tisíce korun levnější oproti stejnému typu saunových kamen, který ovládání na plášti obsahuje, a porovnáme tento rozdíl s cenou řídící jednotky, z nichž nejlevnější model stojí něco kolem pěti tisíc korun, vychází nám "příplatek" za externí řídící jednotku od třech tisíc korun. S ohledem na cenu celé sauny se dle našeho názoru externí řídící jednotka vyplatí.